Gemeente Belangen Rijswijk wil opheldering sloopplannen Idenburglaan

De bewoners van de dertig ééngezinswoningen in de Idenburglaan worden al jaren in onzekerheid gelaten over de toekomst van de panden. Het sloopzwaard van Damocles hangt boven hun hoofd. De Rijswijkse partij Gemeente Belangen Rijswijk heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan B & W over het lot van deze Rijswijkers. “Het gaat in dezen vooral om onzekerheden of er aan de nu zittende huurders een nieuwe gelijkwaardige woning vanuit Vidomes wordt aangeboden tegen een alsdan geldende gelijkwaardige huur. Daarnaast maken deze bewoners zich zorgen over het mogelijk verdwijnen van de “Huiskamer” zoals deze nu is gefaciliteerd” stellen Idzard Fischer en Diny Sonneveldt van GBR.
Ondanks dat renovatie dan wel sloop/nieuwbouw en bijbehorende communicatie een primaire verantwoordelijkheid is van in dit geval de woningcorporatie Vidomes, voelen zij zich nog wel betrokken. “Wij houden de vinger aan de pols om mogelijk negatieve gevolgen voor de wijk en haar bewoners te voorkomen dan wel tot een weloverwogen minimum te beperken”.

Transparantie in proces en communicatie zijn naar hun oordeel daarbij essentieel.
Naar aanleiding hiervan hebben ze vanuit Gemeentebelangen Rijswijk de volgende vragen.

1: Is het mogelijk om in de uitwerking van de plannen de “Huiskamer” als functionaliteit te kunnen blijven aanbieden in de wijk? Graag zien we vanuit B&W de mogelijkheden hierin.

2: Kunnen er afspraken gemaakt worden met de woningcorporaties dat indien er gesloopt moet worden (t.b.v. economische motieven) de bewoners een gelijkwaardige woning aangeboden krijgen tegen dezelfde condities als ze gewend zijn? Graag zien wij in het antwoord wat er gedaan moet worden om bovenstaande afspraken te bewerkstelligen.

3: Welke kaders stelt de gemeente aan soortgelijke verhuizingen aan de woningcorporaties?

4: Hoe zorgt de gemeente ervoor dat dit proces fatsoenlijk verloopt?