Kwetsbare jongeren in Rijswijk mogelijk in de knel

Alle jongeren moeten gelijke startkansen in het leven hebben. Dat zal niemand betwisten. Echter in de tijd van bezuinigingen dreigt een kwetsbare groep jongeren in het nauw te komen. Jongeren die via speciaal onderwijs vroeger naar sociale werkplaatsen gingen dreigen de dupe te worden. CDA-raadslid Joanna Besteman stelt dit aan de orde in vragen aan het college van B & W. In de uitzending vanochtend van Nieuwslicht van Den Haag FM werd gesproken werd over de grote afstand die jongeren vanuit het speciaal onderwijs hebben tot de arbeidsmarkt? In de gemeente Den Haag gaat het om ongeveer 200 leerlingen. Een groot deel van deze groep zou na hun schoolcarrière bij de sociale werkvoorziening in moeten stromen. Dat kan niet meer sinds 1 januari 2015. “Dit leidt tot problemen op de scholen met betrekking tot plaatsing van de leerlingen op de arbeidsmarkt en geeft problemen bij de leerlingen voor hun toekomstperspectief. Ik wil nu weten om hoeveel leerlingen dit gaat het in Rijswijk, “stelt raadslid Besteman .
De gemeente Den Haag heeft klaarblijkelijk toegezegd 50 extra beschutte werkplekken te realiseren. Tien daarvan zijn bedoeld voor jongeren die afkomstig zijn van scholen voor speciaal onderwijs. “Ik wil weten hoeveel plekken er bij komen op de sociale werkvoorziening voor deze leerlingen uit Rijswijk. Als het college geen extra plaatsen beschikbaar wil stellen wil ik weten waarom niet”, aldus Jophanna Besteman

Het eerste beeld in Den Haag is dat er maar zeer beperkt regulier werk beschikbaar is voor deze groep jongeren en dat de periode dat deze leerlingen thuis zitten steeds langer wordt. Het CDA-raadslid is bang dat dit beeld ook in Rijswijk zal ontstaan. En als het college een andere mening heeft wil ze weten welk beeld zij hebben

Johanne Besteman vraagt het college welke concrete, aanvullende acties zij treft en welke duurzame oplossingen zijn ziet u voor deze groep.

In het Westland bijvoorbeeld is er rechtstreeks overleg/contact met deze scholen, Als het college dit wil doen wil ze graag weten hoe dit overleg er precies uitziet wat betreft frequentie en inhoud. Wil het college niet komen tot een overleg met deze scholen dan wil Johanna weten waarom niet.

“Ik ben benieuwd hoe het college de vinger aan de pols met de praktijk van alle dag wil houden. Is er een rode knop procedure voor de situaties waarin escalatie nodig is of lijkt te zijn zodat scholen altijd een plan kunnen opstellen voor hun leerlingen en het risico uitgesloten wordt dat leerlingen tussen wal en schip vallen,” aldus het raadslid. “En zo niet, waarom niet. Tenslotte vraagt ze of het college bereid is een dergelijke procedure in overleg met de scholen in te stellen