Bewoners slapen vannacht in Bastion hotel

Vanavond om 19.00 was er een bewonersbijeenkomst voor de bewoners op de gemeentewerf die in de buurt wonen van de door brand verwoeste scholen. Rond de 50 bewoners waren aanwezig. Ze waren vooral moe, vanaf vanochtend zes uur waren ze met brand en de gevolgen bezig. Wie in de Wijnand van Elsstraat woont mag niet naar huis. Is er geen eigen opvang, dan kan men vannacht in het Bastion Hotel slapen. Morgen aan het eind van de middag als alle metingen zijn verricht en de straat is schoongespoten met water kan iedereen terug naar de eigen woning.
Loco burgemeester René van Hemert sprak over een vervelende dag. Vooral voor kinderen die op één van de drie door brand getroffen scholen zitten. “Dat heeft een enorme impact. De vertrouwde school. Voor hen is het thuisgevoel weg.”

Nadat bekend werd dat vanochtend vroeg sprake was van een zéér grote brand werd groot ingezet met twee brandweerpelotons van in totaal 80 man en de ondersteuning van een groot aantal voertuigen. Het gebouw bestaat uit een middengedeelte en twee zijvleugels. De Brandweer zette in op het behoud van de twee zijdelen. Ook werd direct een groot gedeelte van de wijk afgezet omdat niet duidelijk was of zich asbestdeeltjes verspreidden. In de loop van de dag werd de hele wijk weer vrijgegeven, met uitzondering van de Wijnand van Elststraat en het schoolplein. Hier zal nog nader onderzoek plaatshebben.

De bewoners van de Wijnand van Elsstraat zullen vanavond niet terug mogen naar huis. Als zij nog wat willen ophalen zoals medicijnen, dan zullen zij dat onder begeleiding doen, waarvoor een speciale bus klaar stond, en het huis alleen in mogen met beschermende ‘operatieschoentjes’. Dit om te voorkomen dat er met de schoenen asbestdeeltjes binnen komen. Via de stofzuiger zullen die zich dan blijven verspreiden door het huis, aangezien de deeltjes door de filters heen gaan en weer in huis komen.

Alle auto’s en fietsen worden vanavond weggehaald en afgespoten, daarna is het zaak de hele Wijnand van Elsstraat met water schoon te spuiten. In verband met een opkomende wind vanavond worden nu al de daken schoongespoten. Ook huizen waarvan de ramen hebben open gestaan worden nog nader onderzocht.

Zoals vanmiddag tijdens de persconferentie al werd aangegeven wordt overleg gevoerd met de schoolbesturen van de getroffen scholen, Het Stanislas College en de gemeente, om te bezien of de kinderen na de schoolvakantie in de school op de Burgemeester Elsenlaan terecht kunnen terecht kunnen.