Verkeerssituatie Wateringsebrug vekeersveiliger

Deze week brachten de wethouders René van Hemert (verkeer) en Ronald van der Meij (stadsbeheer) een werkbezoek aan het heringerichte kruispunt bij de Wateringsebrug op de grens met Delft. Dit kruispunt waar de Lange Kleiweg, ’t Haantje en het Jaagpad op uitkomen, is de afgelopen periode flink op de schop gegaan. De werkzaamheden zijn onlangs afgerond. Het kruispunt Wateringsebrug is verkeersveiliger na reconstructie. Hoog tijd voor de wethouders om met eigen ogen te zien hoe het kruispunt er nu bij ligt. “Een combinatie van een smalle brug richting Delft , auto’s die hard rijden vanaf de Lange Kleiweg en overstekende fietsers maakten de verkeerssituatie niet altijd even overzichtelijk”, aldus verkeerswethouder René van Hemert. “Hier moest nodig iets aan worden gedaan.”
In nauw overleg met de buurtbewoners is de herinrichting van het kruispunt tot stand gekomen. Ronald van der Meij is zeer te spreken over de participatie: “De bewoners hebben diverse suggesties voor het verbeteren van de verkeersveiligheid aangedragen, die hebben wij op onze beurt weer verwerkt in het ontwerp van de kruising.”

Om de kruising veiliger te maken is gewerkt aan een aantrekkelijke en veilige oversteek voor fietsers. Doordat de hele kruising nu op een verhoogd plateau ligt, wordt de snelheid van automobilisten teruggedrongen.

“De kruising is als het ware in z’n geheel opgetild waardoor voor alle verkeersdeelnemers een overzichtelijker situatie is ontstaan”, aldus een enthousiaste Ronald van der Meij. “Ook het zicht op tegemoetkomend verkeer vanuit Delft is flink toegenomen.”, vult Van Hemert aan.

Naast de herinrichting van de kruising is ook een deel van de Lange Kleiweg aangepast. Zo zijn er verkeersremmende maatregelen getroffen voor het verkeer richting de kruising.