Zwembad de Put op zoek naar sponsors

Beter voor Rijswijk bracht een bezoek aan het zwembad De Put. De fractieleden kregen een rondleiding over het terrein. Het vernieuwde vlot, de nieuwe loopbrug en de duurzame banken zijn de aanwinsten die met eigen middelen konden worden aangeschaft.

Ed van Mosel: “Maar daarmee is De Put nog niet klaar. Van Dunea moesten enkele leidingen worden aangepast. Ook is ons geadviseerd de toiletgroepen te vernieuwen met een vaste aansluiting op het riool. Een kostenpost van € 40.000,00. Verder is de loopplank niet af. Ook daarvoor is veel geld nodig. We gaan daarom sponsors en fondsen werven”. Jessica van Batenburg: “Beter voor Rijswijk draagt hieraan graag een steentje bij. € 50,00 wordt door onze fractie gesponsord. Wie volgt?”