Wat wil burger met het Huis van de Stad

Op dinsdag 27 juni is er een inloopavond in de Rijswijkse Schouwburg voor de inwoners over het Huis van de Stad. Tijdens deze beenkomst wil de gemeente in gesprek gaan met de burgers . Vooruitlopend op de bijeenkomst kunt u deelnemen aan een enquête: https://nl.surveymonkey.com/r/HuisvandeStad

Het Huis van de Stad is van en voor alle inwoners en ondernemers van Rijswijk. De gemeente is dan ook benieuwd naar de ideeën en wensen. Onlangs stemde een ruime meerderheid van de gemeenteraad in met het voorstel om te komen tot een Definitief Ontwerp voor de realisatie van een Huis van de Stad aan de Generaal Spoorlaan. De komende periode, tot het einde van dit jaar, wordt gewerkt aan dat ontwerp. De uitkomsten van de inloopavond en enquête worden verwerkt in een document en, vanwege de naderende zomervakantie, eind augustus bekend gemaakt. De uitkomsten maken later, waar mogelijk, onderdeel uit van het Definitief Ontwerp voor het Huis van de Stad.