Wij. Rijswijk bezorgd over overbevolking in de stad

“De gemeente Rijswijk ervaart ernstige problemen als gevolg van een explosieve groei die ten koste gaat van de leefbaarheid in de stad.” Dat zegt Danny van Dam, de fractievoorzitter van De politieke partij Wij. Rijswijk. De overbevolking zorgt volgens de partij voor een gebrek aan recreatiemogelijkheden, vastlopend verkeer en een tekort aan huisartsen. Met de huidige groeisnelheid dreigt Rijswijk onbewoonbaar te worden in 2050.

20 procent
Rijswijk staat momenteel op de vierde plaats als groeigemeente in Nederland. Urban Parks en Harbourpark waren de eerste twee van de zestien woningbouwprojecten die dit jaar aan de Rijswijkse gemeenteraad zijn voorgelegd. Deze projecten zullen leiden tot een groei naar 71.355 inwoners, een stijging van bijna 20%. Wij. Rijswijk uit haar bezorgdheid over deze bouwlust, die volgens hen ten koste gaat van de bereikbaarheid, het groen en de basisvoorzieningen in de stad.

Van Dam maakt zich zorgen
“In een wijk moeten kinderen naar school kunnen, moet je naar de huisarts kunnen en moeten er voldoende recreatiemogelijkheden zijn,” aldus fractievoorzitter Danny van Dam. “We zien dat er prioriteit wordt gegeven aan het bouwen van woningen maar dat projecten die onze stad mooier en leefbaarder maken geen prioriteit krijgen. Er is simpelweg te weinig ruimte voor mensen om te recreëren. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van leven in Rijswijk.”

“Het is essentieel dat we nu ingrijpen”
Wij. Rijswijk roept de gemeenteraad dan ook op om de balans tussen woningbouw en leefbaarheid te heroverwegen. “We moeten voorkomen dat Rijswijk verandert in een overbevolkte stad waar niemand elkaar kent. Het is essentieel dat we nu ingrijpen om te zorgen voor een leefbare en toegankelijke stad, waar voldoende groen en basisvoorzieningen zijn voor iedereen”, besluit Van Dam.

Foto: Tino van Dam