Wethouder Van der Meij gaat compost scheppen

Inwoners van Rijswijk kunnen op zaterdag 25 maart gratis compost scheppen. Op de milieustraat in Rijswijk op de Laan van ’s Gravenmade 9 schept wethouder Ronald van der Meij om 9.00 uur symbolisch de eerste compost. Met deze actie bedanken de gemeente Rijswijk en Avalex alle inwoners voor hun inspanningen om groente-, fruit- en tuinafval en ander groenafval gescheiden aan te leveren. Inwoners krijgen hun ingezamelde afval terug in de vorm van compost!

Inwoners kunnen gedurende de dag zelf compost scheppen. Avalex raadt aan om een stevige zak of een emmer mee te nemen om de compost in te vervoeren. Op www.avalex.nl staat een overzicht van alle zes locaties en de openingstijden.

Het afgelopen jaar is zo’n 20.000 ton groente-, fruit- en tuinafval ingezameld in het verzorgingsgebied van Avalex. Dit levert ongeveer 6.000 ton compost op. Voor veel mensen is het scheiden van gft-afval en groenafval (snoeihout, takken, gras) de gewoonste zaak van de wereld. De gemeente Rijswijk en Avalex willen inwoners bedanken voor hun inzet: het scheiden van organisch afval levert namelijk een positieve bijdrage aan het milieu. Op vertoon van de Avalexpas kunnen inwoners gratis compost komen scheppen. Inwoners worden aangeraden er op tijd bij te zijn, want op is op. Ook inwoners van een wijk, straat of flat waar organisch afval niet gescheiden wordt ingezameld, kunnen compost scheppen.

Het hergebruik van organisch afval heeft een positief effect op het milieu. Zo legt compost CO2 vast in de bodem, waardoor het niet vrijkomt in de lucht. Compost helpt dus in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Daarnaast bespaart composteren geld, omdat het een goedkope manier van afvalverwerking is.