Wethouder Armand van de Laar naar Vrijenban

Woensdag 27 juni wordt de gemeentelijke voorjaarsschoonmaak in de wijken door wethouder Armand van de Laar afgesloten in Vrijenban. Het team straatreiniging van de gemeente bezocht in totaal 13 Rijswijkse wijken. Om 13.00 uur brengt wethouder Armand van de Laar een bezoek aan de wijkbewoonster Sylvia Arink. Zij is lid van de Klankbordgroep Slim Plan Vrijenban.

Deze groep komt eenmaal per kwartaal bijeen om de activiteiten te bespreken die de gemeente  in Vrijenban ontwikkelt in het kader van het Nationaal Programma Smart City Living Lab; het toepassen van innovatieve technologie ter verbetering van de leefomgeving. In dat kader is in de Klankbordgroep ook het opsporen en opruimen van zwerfvuil aan de orde geweest en heeft Sylvia zich aangemeld als vrijwilliger.