Wegens succes verlengd: nieuwe Bogaardcrew aangetreden

Afgelopen maandag is de nieuwe ‘Crew In de Bogaard’ in het winkelgebied gestart. Deze ‘Crew’ bestaat uit jongeren van het PrO (PraktijkOnderwijs) en VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) die klaar worden gestoomd voor een baan. De leden van de vorige Crew zijn allemaal doorgestroomd naar een betaalde baan.

De eerste verantwoordelijkheid van de Crew is het Bomenplein. De Crew zorgt dagelijks dat dit plein schoon blijft en helpt mee met de decoratie ervan. Daarnaast zijn de crewleden, samen met de wijkagent, handhavers en beveiligingspersoneel, de ogen en oren van het winkelgebied. Voor hen wordt dagelijks een programma opgesteld waarmee ze zoveel mogelijk verschillende ervaringen opdoen die hen later van pas kan komen bij betaald werk in bijvoorbeeld de beveiliging of detailhandel.

De  jongerencoach van de gemeente Rijswijk, Ingrid Flips, werkt op maandag t/m donderdag met de jongeren in het gebied. Bent u als ondernemer geïnteresseerd naar (mogelijke) activiteiten van de Crew die de deelnemers werkervaring kan bieden of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Ingrid via jongerencoach@rijswijk.nl of 06 15 24 11 98