Waterdraagsters te voet in het park……

Woensdag kreeg de B ploeg van de Brandweerkazerne Rijswijk een melding van een brandende afvalbak in het park. Omdat de brandweerwagen niet op de plaats van bestemming kon komen is er voor gekozen om op de ouderwetse manier de brand te blussen met emmers water. De brandweerdames droegen natuurlijk ook hun steentje bij.