Waarom draagt Welzijn Rijswijk taken over aan Leger des Heils ?

Stichting Welzijn Rijswijk is in zee gegaan met het Leger des Heils voor de begeleiding van vrijwilligers en het bieden van zinvol werk aan mensen in een re-integratietraject in wijkcentrum Het Oude Raadhuis. De PvdA-Rijswijk zet hier vraagtekens bij en vraagt het College waarom Welzijn Rijswijk niet zelf meer in staat is dit te doen.

Welzijn Rijswijk is een algemene voor iedereen bedoelde grote Rijswijkse Welzijnsorganisatie, bij het Leger des Heils is ook sprake van een religieuze boodschap. “Voor ons staat voorop dat als een openbare Stichting Welzijn Rijswijk werk uitbesteedt aan een andere organisatie, dat het neutrale karakter en zeker de toegankelijkheid voor iedereen moet blijven. Waren er geen andere partijen dan het Legers des Heils om mee in zee te gaan”, aldus de PvdA.

Ook is ze niet blij met de hogere prijzen van het nieuw assortiment in het Oude Raadhuis. “Welzijn Rijswijk is een non-profitorganisatie en dus niet gericht op winst. Waarom worden nu voor die nieuwe producten commerciële prijzen gerekend uit oogpunt van rentabiliteit”.

Vervolgens wil de PvdA weten om hoeveel mensen het gaat die nu onder het Leder des Heils regime vallen, die re-integreren dan wel vrijwilligerswerk blijft doen. De PvdA vindt het ook niet zorgvuldig dat vrijwilligers pas een maand voor de overgang naar het Leger des Heils, hoorden dat alles ging veranderen.

Tenslotte wil ze van het college weten of veel activiteiten of organisaties die gericht zijn op eenzaamheidsbestrijding, ontmoeting en dergelijke zijn verdwenen, dan wel overwegen uit het Oude Raadhuis weg gaan onder andere omdat er geen neutraal Welzijn Rijswijk-beleid meer wordt geboden en er bijvoorbeeld geen alcohol meer wordt geschonken.