VVD Rijswijk stelt vragen over incident Geestbrug

Gisteren was de Geestbrug ruim 2 uur geopend en moest het verkeer heel lang wachten. De VVD Rijswijk is voor goede bereikbaarheid, zowel over de weg als over het water. Vandaar dat Coen Sleddering, Fractievoorzitter van VVD Rijswijk, hierover vragen stelt aan het College.

VVD Rijswijk vraagt wat de oorzaak is van deze lange stremming en of er sprake was van een technische storing of van achterstallig onderhoud. Zij vindt dat doorstroming van het verkeer niet gebaat is met het zo lang open houden van de brug. Tenslotte vraagt zij of het College bereid is dit voorval te bespreken met de Provincie en afspraken te maken over openingstijden van de bruggen in Rijswijk.