VVD-er Nicky de Haaij stapt uit gemeenteraad

Het VVD-raadslid Nicky de Haaij is uit de VVD fractie en de gemeenteraad van Rijswijk gestapt. “De reden voor deze breuk is dat ik als raadslid een andere opvatting heb over (de renovatie van) het Oude Stadshuis”, schrijft hij in een brief aan burgemeester Michel Bezuijen. Hij kreeg van de VVD-fractie niet de ruimte een ‘stem uit te brengen waar ik achter sta’.

“Het concept het Huis van de Stad is fantastisch, maar in mijn ogen zijn de risico’s te groot en dit zal lastenverzwaring op termijn met zich mee brengen. Iets dat naar mijn stellige overtuiging haaks staat op het verkiezingsprogramma van de VVD. Met pijn in mijn hart neem ik dit besluit,” aldus DeHaaij.