VVD eerste met verkiezingsprogramma

Onder grote belangstelling is maandagavond het verkiezingsprogramma gepresenteerd van de VVD in Ton’s muziekcafe.

Lijstrekker Coen Sleddering ging in discussie met alle aanwezigen. Dit waren niet alleen leden van de VVD maar ook aanhangers van andere partijen alsmede de wethouders Ronald vd Meij en Björn Lughart.

De VVD zet in op grotere verkeersveiligheid, zeker in de nieuwe wijken met aandacht voor fietspaden en veilige wandelpaden. Ook wil de VVD naar een herontwikkeling van de Bogaard en het behoud van het oude centrum. Belangrijk hierbij zijn de parkeervoorzieningen met de nodige duidelijkheid.

Sleddering: “Het is van de gekke dat winkeliers borden plaatsen in een poging duidelijkheid te verschaffen aan hun bezoekers”. Sleddering heeft zich verbaasd over de vaak chaotische gang van zaken in de Rijswijkse Gemeenteraad. Fractieleden die zich afsplitsen of zich aansluiten bij een andere partij. Veel partijen met de verkiezingen, in totaal maar liefst 10 clubjes beloven niet veel goeds.

Sleddering spreekt zich uit voor drie wethouders in het nieuwe college i.p.v. de huidige vijf. Financieel staat de Gemeente er goed voor, maar bij tegenvallers moeten we niet meteen denken aan belastingverhoging. Er moet een beter risicomanagement komen, zeker met het dossier oude stadhuis.

In december komt dit weer in de Raad. “Er moet in deze raadsperiode een besluit worden genomen. Slopen of opknappen”. Met het verkiezingsprogramma heeft Coen Sleddering de overtuiging dat het een goede basis is voor de verkiezingen, vanwege de duidelijkheid, om te komen tot deelname in het College van 2018-2022.