Vuilnismannen- en vrouwen vieren ook kerst

De feestdagen staan al bijna voor de deur. Ook de vuilnismannen- en vrouwen van Avalex vieren graag Kerst. Zij vinden het wel belangrijk om het afval in Rijswijk netjes op te halen. Om die reden worden er extra rondes geregen. Het kan daardoor wel zijn dat het huisvuil op andere dagen opgehaald wordt dan je gewend bent. Kijk op www.avalex.nl/kalender voor uw inzameldagen.

Minder ver lopen
Bij Het Nieuwe Inzamelen draait alles om het gescheiden inzamelen van grondstoffen en afval. Dat gebeurt met containers dicht bij huis. Zo wordt het nog gemakkelijker om grondstoffen dichtbij huis kwijt te kunnen. Dit scheelt weer lopen. Op deze manier wordt de hoeveelheid restafval verminderd en meer grondstoffen gerecycled. Dit jaar zijn al enkele wijken succesvol overgestapt op deze wijze van afvalinzameling. In 2018 zal dit traject voortgezet worden.

Milieustraat langer open
Omdat gescheiden inzamelen bijdraagt aan een duurzame maatschappij worden in 2018 de openingstijden van de milieustraten verruimd.

Precies weten wanneer de container vol is
Nog iets slims van de afvalverwerker is de vulgraadmeter. Deze meter zorgt er voor dat Avalex weet wanneer een container vol is zodat deze op tijd geleegd kan worden. Hiermee moeten klachten afnemen en de service omhoog gaan. In april 2018 zijn alle containers in Rijswijk voorzien van een vulgraadsensor.