Vrijwilligers met auto en regiotaxi na vertrek buslijn 23 in Muziekbuurt

Zaterdag 8 december rijdt buslijn 23 voor het laatst door de Muziekbuurt. De gemeente adviseert ouderen en bewoners die slecht ter been zijn gebruik te gaan maken van de particuliere vervoersdienst van Welzijn Rijswijk en de Regiotaxi. Ouderen dan 75 jaar krijgen deze week een brief met meer informatie, ook over de WMO-vergoeding.

Gemeente blijft in gesprek met HTM en MRDH
Wethouder Mobiliteit Björn Lugthart wil met de verwijzing naar de vervoersmogelijkheden een oplossing bieden voor het wegvallen van bus 23. “Veel  bewoners in de Muziekbuurt zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. Het is van groot belang dat zij goede vervoervoorzieningen behouden. Daarom wijst de gemeente  de inwoners van de Muziekbuurt op de mogelijkheden die een alternatief kunnen zijn voor het busvervoer. We blijven daarnaast met de MRDH en de HTM in gesprek om te bekijken of de bus volgend jaar, als het nieuwe vervoerplan va de HTM wordt vastgesteld, terug kan komen in de Muziekbuurt.”

Haltes buiten de Muziekbuurt
Met ingang van de nieuwe dienstregeling stopt bus 23 niet meer bij de haltes in de Muziekbuurt. De dichtstbijzijnde haltes van bus 23 om op te stappen zijn dan de haltes In de Bogaard of Station Rijswijk. De dichtstbijzijnde haltes van tram 17 zijn de tramhaltes Admiraal Helfrichsingel, In de Bogaard en Station Rijswijk.

Alternatief voor buslijn 23
Een van de alternatieven voor buslijn 23 is de Particuliere Vervoersdienst van Welzijn Rijswijk. De Vervoersdienst is  bestemd voor inwoners van de gemeente Rijswijk die ouder zijn dan 65 jaar. Of voor inwoners die om gezondheids- of mobiliteitsredenen geen gebruik kunnen maken van normale vervoersvoorzieningen. Een vrijwilliger haalt aanvragers met zijn of haar eigen auto op en brengt hen tot waar dat nodig is. Als dat nodig is wordt de aanvrager ook weer teruggebracht. Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van de regiotaxi. Hier kan iedereen gebruik van maken, ongeacht leeftijd.

Informatiebrief aan 75-plussers
De gemeente informeert de bewoners van de Muziekbuurt die ouder zijn dan 75 en/of gebruik maken van een Wmo-voorziening over deze mogelijkheden. Zij krijgen deze week een brief met meer informatie.