Vragen over WOZ-waarde

De fractie van de VVD in de gemeenteraad van Rijswijk heeft schriftelijke vragen aan het college van B & W gesteld over de WOZ-waarde. De fractie heeft signalen gekregen dat de WOZ explosief zou zijn gestegen. De gemiddelde stijging van de waarde van woningen was in 2016 ongeveer 2,12%, maar de stijging van de WOZ-waarde is volgens de VVD in veel gevallen een veelvoud daarvan.

De VVD wil van het college weten of dit bericht klopt en hoe dit te verklaren is. Ook wijst de fractie er op dat de hogere WOZ-waarde voor veel bewoners leidt tot een forse stijging van de lokale lasten. De VVD wil weten of het college op de hoogte was van deze stijging toen het besloot de nullijn voor de OZB voor 2017 aan te houden, en ook of het college bereid is om deze onevenredige stijging van de lokale lasten te repareren.