Voormalige gemeentegrens tussen Rijswijk en Den Haag wordt teruggebracht

Door: Arvid van Oosten –

Op 20 oktober is het besloten: de voormalige gemeentegrens tussen Den Haag en Rijswijk komt terug. Voor 2001 was de grens als laatst zo. Voornamelijk vanwege praktische redenen wordt hij teruggebracht: momenteel behoren sommige huizen tot een andere gemeente dan de straat waar ze in staan. Deze conclusie van de gemeenteraden was al verwacht.

Onhandige situatie
De Geestbrugkade, Cromvlietkade en een gedeelte van de Nassaukade krijgen met de verandering te maken. Dat gebeurt na 21 jaar van woningen die behoren tot de gemeente Rijswijk terwijl de groenvoorzieningen, straten en stoepen binnen de gemeente Den Haag vallen. Deze situatie was ontstaan als gevolg van een gemeentelijk herindeling, waarbij een zogenaamde corridor van Den Haag naar de Vlietzone werd ingesteld. Deze corridor is tegenwoordig niet meer nodig vanwege de komst van de Rotterdamsebaan. Daarom hebben de burgemeester en wethouders van Rijswijk gevraagd de oude situatie terug te brengen, waarin de huidige stukken Den Haag weer Rijswijk worden.

Verandering zorgt voor helderheid
Met deze verandering zal meer eenduidigheid en helderheid komen op het gebied van handhaving, onderhoud en beheer. Een ontwikkeling die de situatie rondom de grens makkelijker maakt voor beide gemeentes. Eerst moet het besluit van gemeenteraden goedgekeurd worden door de gedeputeerde staten van Zuid-Holland, waar het nu naartoe gestuurd is. Vervolgens stellen zij de gemeentegrenzen op zoals de afbeelding van de kaart laat zien. Het plan is om de voormalige grens teruggebracht te hebben voor 1 januari 2023.