Een vierde Avalex afvalcontainer in Leeuwendaal

In het eerste kwartaal van 2018 krijgt elke woning met een tuin in de Rijswijkse wijk Leeuwendaal een extra minicontainer voor Plastic, Metaal en Drinkpakken (PDM). De komende vijf jaar wordt op deze manier het nieuwe afval ingezameld. Dit besluit is mede voortgekomen uit een klankbordgroep / werkgroep, gevormd door afgevaardigden uit Leeuwendaal.
Voor de gestapelde bouw in Leeuwendaal is samen met die bewoners gekeken waar ondergrondse containers geplaatst kunnen worden. Het college zal hierover plaatsingsbesluiten nemen wat een juridische procedure inclusief een zienswijzetraject inhoudt. De verwachting is dat dit traject 4 tot 6 maanden kan duren.

Alle inwoners van Leeuwendaal hebben een brief van de gemeente Rijswijk ontvangen over de voorgang van Het Nieuwe Inzamelen in Leeuwendaal. Voor inlichtingen kan je terecht bij dhr. Van Lieshout, doorkiesnummer 14070. Avalex neemt nu de uitvoering ter hand en zal Leeuwendaal tijdig informeren over de ontwikkelingen rondom Het Nieuwe Inzamelen. Voor vragen kunt u terecht bij het Klantencontactcentrum van Avalex: 0900-0507