[VIDEO] The Pollinators strijden voor meer biodiversiteit door middel van bijenvoedselbanken

In het kader van Nationale Zaaidag op 22 april, zijn de Pollinators een actie gestart waarbij op 5000 locaties in heel Nederland gratis bloemzaad te verkrijgen is. Dit worden bijenvoedselbanken genoemd. In alleen Rijswijk zijn er al meer dan tien. “In 63 beschermde natuurgebieden in Duitsland is sinds 1989 de totale biomassa vliegende insecten met ruim 75 procent afgenomen.” (De Vlinderstichting, 2017) Om ervoor te zorgen dat de biodiversiteit bewaard blijft, roepen The Pollinators heel Nederland op mee te zaaien.

Inzet wordt gewaardeerd
Maarten Klein houdt zich dagelijks bezig met bijen en insecten. Samen met zijn zoon heeft hij Imkers Maarten en Max, een ‘uit de hand gelopen hobby’ kun je het noemen. Klein is blij met het initiatief van The Pollinators. “Het is goed dat er iets gedaan wordt voor de biodiversiteit en de natuur.” aldus Klein. Maar in hoeverre zal dit het grote probleem kunnen oplossen?

Probleem blijft bestaan
Maarten Klein denkt niet dat deze gratis zaadjes een grote invloed zullen hebben op het huidige probleem. “De oorzaak van de afname van de insecten schijnt toch met pesticiden te maken te hebben. Dus we kunnen wel wat bloemzaadjes zaaien, maar dat zal niet het probleem van al die pesticiden doen verdwijnen. Maar ik denk wel dat het heel goed is dat zo’n initiatief er is, en dat er een bepaald bewustzijn komt van dat al die soorten bijen er zijn.” legt Klein uit.

Tuintegels wippen
Het feit dat veel mensen een betegelde tuin hebben heeft ook invloed op de afname van de biodiversiteit. Volgens Klein zou het al helpen als veel mensen hun tuin, als is het maar een klein stukje, groener zouden maken. Echter geeft hij wel aan dat het eigenlijk beter zou zijn als bedrijfsterreinen, die een veel groter oppervlak hebben dan een simpele tuin, hier zich ook wat meer in zouden verdiepen. Elke vierkante meter telt.