[VIDEO] Studenten nemen retailers onder de loep in het EHBR LAB

Wethouder Armand van de Laar sloot op 15 januari het “Eerste Hulp bij Retail” in Museum Rijswijk. Studenten van de Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan deden 6 weken lang onderzoek naar Rijswijkse winkeliers. Het doel was om de retailers te helpen meer toekomstbestendig hun winkels in te richten.

Onderzoek retailers
De studenten namen van oktober 2019 tot en met januari 2020 17 retailers onder de loep in het EHBR LAB. De studenten brachten in kaart waar de ondernemers behoefte aan hebben. Het doel is om winkeliers hun winkels te helpen verbeteren en zorg te dragen voor continuïteit.

Resultaten onderzoek
De resultaten werden door de studenten –  in opgestelde infographics – gepresenteerd in Museum Rijswijk aan de ondernemers. Voor ondernemers is het erg waardevol om de visie te horen van de studenten, de nieuwe generatie winkeliers én consumenten.