Versmalling fietspad Beatrixlaan door werkzaamheden

Tot 22 december zijn er op twee plaatsen onderhoudswerkzaamheden aan de Rijswijkse gasleiding. Dat gebeurt op Prinses Beatrixlaan bij de Spieringsweteringweg en het Hoekpolderpark bij Hoekpolderweg. De Gasunie verwijdert op deze locaties een bocht in de gasleiding en vormt deze om naar een rechte leiding. Omdat de bestaande gasleiding door een sloot loopt, komt hier een dam zodat er droog kan worden gewerkt. Tijdens de werkzaamheden aan de Beatrixlaan is het fietspad versmalt.