Verslagen Welstandscommissie openbaar toegankelijk

De verslagen van de vergaderingen van de Welstands- en Monumentencommissie worden voortaan openbaar gepubliceerd op de website van de gemeente. Die toezegging doet het college van B & W na vragen hierover in de laatste vergadering van het forum Stad. Het is nog wel nodig dat de website hier op wordt ingericht, maar zodra dat klaar is zijn de verslagen voor iedereen op te vragen.

In de vergadering van het Forum was door raadsleden geïnformeerd of de vergaderingen van de commissie openbaar zijn en of de verslagen en adviezen door iedereen kunnen worden ingezien.

Volgende week moet de gemeenteraad nieuwe leden van de commissie benoemen en enkele anderen herbenoemen.