Verscherpte maatregelen vanuit RIVM: Burgemeesters krijgen meer bevoegdheden

Maandagavond heeft minister Grapperhaus medegedeeld dat er nieuwe regels komen rondom de coronacrisis.

  • Alle samenkomsten evenementen en bijeenkomsten verboden tot 1 juni
  • Burgemeesters kunnen bestaande maatregelen beter handhaven
  • Er komen fikse boetes voor mensen die de regels overtreden

Meer bevoegdheden burgemeester
Burgemeesters mogen vanaf nu beslissen om locaties te sluiten als blijkt dat er onvoldoende maatregelen zijn genomen om de anderhalve meter afstand te kunnen handhaven. Markten mogen blijven doorgaan, maar gemeente en marktmeesters moeten duidelijke afspraken maken en regelen dat er anderhalve meter afstand gehouden kan worden.

Boetes tot 4000 euro
Zodra de noodverordeningen maandagavond bij de gemeentes zijn ingegaan kunnen fikse boetes op overtredingen worden opgelegd. Bij bedrijven kunnen die boetes oplopen tot 4.000 euro. Bij particulieren kunnen de boetes oplopen tot 400 euro

Winkels blijven open
Winkels mogen openblijven. Ook daar moet de anderhalve meter afstand goed geregeld worden. Bij de ingangen van de winkels moet duidelijk aangegeven worden wat wel en niet mag in de winkel. Burgemeesters kunnen vanaf nu een verscherpt deurbeleid opleggen bij winkels. Winkels die zich er niet aan houden kunnen gesloten worden.

Verboden groepsvorming
Burgemeesters krijgen tot slot ook de bevoegdheid om te handhaven op verboden groepsvorming. Dat betekent dat er maximaal drie mensen bij elkaar mogen zijn. Zij moeten wel de anderhalve meter afstand in acht nemen.

Nog geen duidelijkheid over scholen
Scholen hebben op dit moment een eigen regeling. Hoe dit verder za verlopen na 6 april zal uit een rapport moeten blijken waar het RIVM mee bezig is.