[VIDEO] Rijswijk verkoopt aandelen Eneco. Tarieven blijven gelijk

Rijswijk verkoopt de aandelen van Eneco aan Mitsubishi. De aandelen zullen 70 miljoen euro opleveren voor de gemeente Rijswijk. In eerste instantie zouden de aandelen 40 miljoen in de kas brengen. Wethouder Jeffrey Keus noemde het een bijzondere avond met een historisch besluit. De overname heeft geen consequentie voor de eindgebruiker. De tarieven blijven volgens de nieuwe eigenaar gelijk.

Fel debat
Voordat tot stemming overgegaan kon worden was er een redelijk fel debat onder de partijen. Dit kwam onder andere door een motie van GroenLinks, PvdA en CDA Rijswijk waarbij verzocht werd om mede namens de gemeenteraad van Rijswijk, excuses te maken aan alle (nabestaanden van) Nederlandse slachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog dwangarbeid hebben verricht voor Mitsubishi.

Doel voor uitgeven geld
Een ander discussiepunt was de vraag van veel partijen waar de 70 miljoen aan uitgegeven moet worden. Verantwoordelijk wethouder Jeffrey Keus vroeg de raad om hier vanavond niet het besluit over te nemen maar eerst het proces te doorlopen waarbij de uitgangspunten besproken worden welke zaken er in aanmerking komen om het geld aan te besteden. “Het besluit dat genomen moest worden is of Rijswijk de aandelen wil verkopen. Vanuit de uitgangspunten die later vastgesteld worden kunnen we met voorstellen komen over hoe het geld besteed wordt. De raad kan daar uiteindelijk een besluit over kan nemen.”

Geen consequenties voor werknemers Eneco
Er waren drie voorwaarden aan de verkoop aan Mitsubishi. Zo moeten ze zich houden aan de continuïteit van de onderneming. Dat betekent ook dat de werkgelegenheid in Nederland gewaarborgd blijft met een kantoor in Rotterdam. Het bedrijf heeft als derde eis ook een duurzaamheidsstrategie.

Besteden van geld kan op verschillende manieren
Verschillende partijen sprak zich dinsdagavond uit over de mogelijkheden waar geld aan besteed kan worden. Dit varieerde van het aflossen van schulden tot het investeren in verduurzaming van Rijswijk. De wensen en uitgangspunten die voorbij zijn gekomen zijn mee te nemen naar het kamerdebat, zo verklaarde wethouder Jeffrey Keus in de vergadering. “Het geld komt op de goede plek voor u terecht.”