Verbouwing Winston Churchill Tower naar 316 woningen

In 1966 werd de 70 meter hoge kantoorkolos de Winston Churchill Tower gebouwd op de hoek van de Beatrixlaan en de Churchillaan. Voor de medewerkers van het ministerie van VWS. Vanavond beslist de gemeenteraad of hier een woontoren van wordt gemaakt met 316 woningen. Het bestaande gebouw wordt rondom uitgebreid met erkers en balkons. De transformatie past in het beleid van de gemeente Rijswijk hier meer woningen te maken. Ook worden twee extra verdiepingen aan het gebouw toegevoegd.

Nieuw bestemmingsplan
Het gebouw telt een begane grond en 21 verdiepingen en heeft een parkeergarage achter het gebouw met 440 parkeerplaatsen op eigen terrein. De Winston Churchill Tower was voor het laatst in gebruik door Shell pensioenfonds en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Sinds eind 2017 zijn deze partijen niet meer gehuisvest in dit gebouw. De bedoeling is dat de Winston Churchill Tower straks ruimte biedt aan 316 woningen variërend van circa 66 m2 tot circa 125 m2. Aangezien deze functiewijziging niet past binnen het geldende bestemmingsplan is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.