Veiligere schoolzone Prins Mauritsschool stap dichterbij

Rob van der Ark (vrijwilliger van Beter voor Rijswijk) heeft het bijna voor elkaar. De Prins Mauritsschool krijgt een “schoolzone”. Bij wijkbijeenkomsten en recent ook door Ed Braam (fractievoorzitter Beter voor Rijswijk) is wethouder Van der Meij gewezen op de racebaan voor de school. Van der Ark: “wagens rijden vaak harder dan de toegestane 50 kilometer per uur. Brommers rijden over het fietspad. Daar moet echt wat aan worden gedaan. Blij dat de wethouder dit ook inziet”.

Braam vervolgt: “de wethouder kan helaas op deze doorgaande weg geen snelheidsbeperkende maatregelen nemen. Hij heeft toegezegd het kruispunt te verbeteren, zodat het duidelijk wordt dat hier sprake is van een schoolzone en de kinderen veiliger kunnen oversteken”.