Veelzijdig Caeciliaconcert in Bonifatiuskerk

Op zondag 19 november om 15.00 uur is er een prachtig – gratis – concert in de Bonifatiuskerk. In de serie Muziek in de Bonifatiuskerk verzorgt het gemengd koor Gloria Deo en de Schola Cantorum van de Bonifatiuskerk het jaarlijkse Caeciliaconcert. Soprano Lauren Armishaw verleent haar medewerking aan dit concert. De werken die worden uitgevoerd stammen uit verschillende stijlperioden. De misonderdelen zijn afkomstig uit de romantiek, de barok en de rococo. Caecilia is een Romeinse martelares en heilige in de Rooms-katholieke Kerk. Volgens de legende kwam ze uit een Romeins voornaam geslacht Caecilia. Ze zou zeer jong zijn gedwongen te huwen met iemand uit een andere Romeinse adellijke familie. Ze vond troost in de muziek en stierf de marteldood omstreeks 230. De feestdag van de heilige Caecilia is op 22 november. Als patrones van muzikanten werden talrijke muziekverenigingen, koren, fanfares en orkesten naar haar vernoemd.