Uitbreiding wijkagenten bepleit in Rijswijk

“Een wijkagent is soms meer waar dan een peleton ME-ers”, aldus Jeroen van Marle, de teamchef van de politie Noordwijk. “We moeten in de haarvaten van de samenleving zitten”. Ook Rijswijkse collega’s beamen dit. “Misschien kan in de gemeente Rijswijk ook gekeken worden naar uitbreiding. Zeker nu Rijswijk zo snel groeit”, vult de Rijswijkse wijkagent Martien de Brabander aan. De landelijke norm is één wijlagent op de vijf duizend inwoners. Voor Rijswijk betekent dit dus 10 wijkagenten. De Tweede Kamer is overigens akkoord gegaan met een plan voor 700 extra wijkagenten voor de 32 grootste steden.

Landelijk onderzoek heeft uitgewezen dat wijkagenten door het vertrouwen dat ze hebben van buurtbewoners sneller en ook beter kunnen signaleren wat er speelt. Ze zijn er ook op bijeenkomsten en zijn makkelijk benaderbaar. In de toekomstvisie voor veiligheid van de gemeente is de zorg voor veiligheid niet meer alleen een verantwoordelijkheid van de politie. De burgers en de buurtpreventieteams zijn de ogen en de oren in de wijken. De wijkagenten vormen een verbindende factor.