Toch wel een blauwe zone in Rijswijk ?

Het nieuwe parkeersysteem in Rijswijk is net twee dagen in werking. In de raadsvergadering dinsdagavond wilden raadsleden al direct met moties ‘weeffouten’ uit het systeem halen. Zoals toch een blauwe zone en een verkleining van het ‘dure’ parkeergebied rond de Bogaard. Na een paar schorsingen voor onderling overleg, werd besloten het parkeren op 21 februari uitgebreid op de agenda van het Forum te zetten. Zodat iedereen, ook de wethouder en de ambtenaren, zich kunnen voorbereiden.

Er zijn nu twee knelpunten die nu al naar voren komen. Allereerst het verdwijnen van de blauwe zones bij winkels. Het blijkt dat het wettelijk wel mogelijk is de blauwe zones te combineren met de fiscalisering van het parkeren. Gedacht wordt dan aan een blauwe zone met maximaal een uur vrij parkeren. Zo worden wel langparkeerders geweerd, die om de twee uur de parkeerschijf doordraaien en zo deze parkeerplaatsen de hele dag bezet houden.

Een ander item is het gebied waar het ‘dure’ parkeertarief van €2,25 in plaats van € 1,50 per uur geldt. Dat wordt nu gehanteerd rond de Bogaard omdat Qpark in haar contract heeft bedongen dat er bij haar parkeergarage geen goedkopere parkeerruimte mag worden aangeboden. Anders staat hun garage leeg. Maar volgens een aantal raadsleden kan dit gebied met € 2,25 per uur kleiner zijn.

Dinsdag 21 februari gaat het hierover en over de andere parkeerzaken die de komende twee weken nog naar voren komen.