Tijdelijke faunapassage over de A4 herstelt de groene verbinding in Wilhelminapark

Door de aanleg van de A4 intussen Den Haag Zuid en Delft in 2012, werd het leefgebied door van de dieren in het Wilhelminapark in tweeën gesplitst en van elkaar gescheiden. Om de twee groene gebieden weer met elkaar te verbinden, word er nu een tijdelijke faunapassage over de snelweg aangelegd.

Tijdelijke faunapassage over de snelweg 
De gemeente heeft de afgelopen maanden boomstammen en boomwortels op het viaduct aan de Bosgang aangebracht. Hiermee wordt er boven de A4 een aantrekkelijk stukje leefgebied aangelegd, waar dieren gebruik van kunnen maken. De tijdelijke faunapassage is het eerste viaduct in Nederland dat als ‘tijdelijke natuur’ wordt ingericht. Bij de verbreding van de A4 wordt dit viaduct afgebroken en neemt het nieuwe ecoduct die rol vaan de tijdelijke passage over.

Het belang voor de dieren
De faunapassage is bedoeld voor kruipende, wilde dieren die oorspronkelijk in het gebied thuishoren. Stadsecoloog Michel Barendse hoopt dat salamanders, boommarters, egels, padden, spitsmuizen en vleermuizen er gebruik van gaan maken.

Berendse benadrukt hoe belangrijk het is dat deze twee gescheiden weer met elkaar worden verbonden: “Als leefgebieden te klein worden en geïsoleerd van elkaar raken, is de kans groter dat ze op die plek uitsterven. Door de leefgebieden weer met elkaar te verbinden kun je dit voorkomen. Zo werken we aan groene gebieden met een biodiversiteit aan planten, dieren en insecten en wordt de stad een leefgebied voor mens en dier”. Op dit moment ziet de faunapassage er nog vrij wild uit, maar dit zal de komende weken begroeid raken met kruiden.