Subsidie van 3,5 miljoen voor het Havenkwartier in Rijswijk

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Rijswijk een subsidie toegekend van 3,5 miljoen euro voor het project Havenkwartier. Het ministerie waardeert hiermee de inzet van de gemeente Rijswijk om in een deel van dit gebied 1555 woningen te realiseren.

3,5 miljoen voor het Havenkwartier
De rijkssubsidie is bedoeld om woningbouw te stimuleren. Onder de noemer vierde tranche Woningbouwimpuls (WBI) financiert het ministerie versnelde woningbouw door heel Nederland. Met dit geld kunnen binnenkort 24.768 nieuwe woningen worden gebouwd. Hiervan valt 68 % in de categorie ‘betaalbaar’. Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft 20 aanvragen uit het land gehonoreerd en kent daarmee in totaal € 112 miljoen toe, waarvan 3,5 miljoen voor het Havenkwartier in Rijswijk.

Impuls voor het havengebied
Het ministerie waardeert de ontwikkeling van het voormalige industrieterrein naar een levendig gebied voor wonen en werken. Met de subsidie steunt het ministerie de realisatie van 1555 woningen. Hiervan voldoen 919 (59%) aan het criterium ‘betaalbaar’. Dat zijn woningen onder een maandelijkse huurprijs van 1023 euro. Waardering is er ook voor de snelle realisatie. De bouw van de woningen start binnen tien jaar. Voor een deel van de woningen is dit zelfs al binnen drie jaar. Met de subsidie kunnen investeringen worden gedaan in de openbare ruimte, zoals maatregelen voor klimaatadaptatie en de aanleg van meer groen. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in goede bereikbaarheid, waaronder fietsroutes en de aanleg van een fietsbrug over de haven en in nieuwe verkeerslichten. Ook krijgt het gebied een impuls met de vernieuwing van de damwand aan de zuidzijde van de lange haven, zodat hier een mooie openbare havenkade wordt gerealiseerd.

Wonen en werken op een unieke locatie
Wethouder Armand van de Laar is blij met de waardering van het ministerie: ‘Deze bijdrage is een bevestiging dat we goed bezig zijn in Rijswijk. We zijn ambitieus als het gaat om woningbouw en gebiedsontwikkeling. Dat moet ook, want Rijswijk groeit en de vraag naar woningen is groot. Als college hebben we afgesproken dat we investeren in gebiedsontwikkeling om zo ruimte te maken voor nieuwe woningen en nieuwe buurten waar prettig wonen en samenleven centraal staan. Het Havenkwartier is hier een mooi voorbeeld van. Dit wordt een plek waar mensen met plezier komen werken en fijn kunnen wonen. Die toekomstbestendig is. Waar je heerlijk kunt fietsen of wandelen langs het vele groen. Waar je tijd aan of zelfs óp het water kunt doorbrengen. Door nieuwe woningen te bouwen en de omgeving te verrijken met groen, natuur, recreatie en horeca wordt het Havenkwartier een uniek stadsdeel waar iedere Rijswijker graag komt. Daarmee vallen we ook buiten Rijswijk op en daar kunnen we trots op zijn!’