Strandwal‘sport’festival op Park Welgelegen

De animo van de Rijswijkse verenigingen voor het Strandwalfestival is bijzonder groot. Allemaal hebben ze zich opgegeven voor de verenigingsmarkt op de zaterdag 9 september . Daarom heeft het bestuur besloten dat de sportverenigingen op Park Welgelegen komen te staan. Daar hebben ze volop de ruimte om aan geïnteresseerden hun sport te demonstreren.