Strandwalkoor is compleet !!

Het leukste koor van Rijswijk is compleet.  Van de week ontving de organisatie van het Strandwalfestival de 100ste aanmelding. Alle aanmeldingen die nog binnen komen worden op de reservelijst geplaatst. Op dinsdag 22 augustus is de eerste repetitie van het Strandwalkoor onder leiding van Gregor Bak. De uitvoering van dit bijzondere optreden is op zaterdag 9 september om 19.00 uur op het grote podium bij De Naald in het Rijswijkse bos. Dit jaar is het een ander (swingend) repertoire. Ook wordt het koor versterkt met een gastoptreden.