Stijging dreigende uitzettingen in Rijswijk met 250%

Het Rijswijkse Meldpunt Bezorgd ziet de laatste drie jaar een sterke toename van het aantal meldingen van dreigende dakloosheid. Van 20% in 2015, via 35% in 2016 en in 2017 zelfs tot 50% van de meldingen hadden betrekking op bezorgdheid over dreigende dakloosheid. Het ging daarbij in 2017 om 86 meldingen. D66 Rijswijk Raadslid Martine Koopman bracht samen met raadslid Wil van Nunen van de PVDA dit probleem onder de aandacht. Ook wethouder Jorke van der Pol vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Daarom zijn er dit jaar een aantal projecten gestart.

Problemen vroegtijdig aanpakken
De projecten bestaan uit ten eerste, een goede samenwerking met de woningbouwcoöperaties om al vroeg te signaleren als er huurachterstanden zijn, ten tweede komt er een financieel service punt, waar alle Rijswijkers met schulden laagdrempelig terecht kunnen. Tot slot komt er meer aandacht voor informele zorg. Deze combinatie van projecten gaat er volgens de wethouder hopelijk op korte termijn voor zorgen dat de opgaande trend doorbroken wordt. Met de huidige stijging van de huurprijzen en het tekort van betaalbare sociale woningen en de stijging van de gasprijzen volgend jaar vraagt deze ontwikkeling om extra aandacht.