Spreekruimte Planetenflats feestelijk heropend door directeurs en wethouder

De spreekruimte in de Planetenflats (Saturnusflat) is weer beschikbaar gesteld voor de buurt. Dit gebeurde op maandag 12 december. Gijs van Malsen (wethouder o.a. Volkshuisvesting en Welzijn), Rob van den Broeke (directeur Rijswijk Wonen) en Mieke Ruigrok (directeur van Welzijn Rijswijk) hebben in het bijzijn van omwonenden het oude kantoor feestelijk heropend.

Sprekers in de ruimte
Allerlei mensen en organisaties houden in deze ruimte hun spreekuren. Dit doen ze om vragen van de buurtbewoners te beantwoorden en hen te informeren. Bijvoorbeeld de Wijkagent, opbouwwerker, wijkbeheerder en overige medewerkers van maatschappelijke organisaties.

Voor een prettigere buurt
In de ruimte kunnen inwoners ook terecht over ideeën of meldingen voor de openbare ruimte, om zo de buurt wat prettiger te maken. Inspraak van binnen en buiten, dus.

Ontstaan uit samenwerking
Gemeente Rijswijk, Welzijn Rijswijk en Rijswijk Wonen hebben de spreekruimte tot stand laten komen. Het doel: de leefbaarheid van de omgeving vergroten. Inwoners kunnen de spreekruimtes binnenwandelen als zij een vlag zien hangen. Dan is de ruimte namelijk open voor een spreekuur.