Speciaal Groenloket voor Rijswijkse burgers

Rijswijk is groen en met hulp van de burgers wordt het nog groener. Om hierbij te helpen is er een Groenloket. Esmeralda van Tuinen is het gezicht van het loket. Er zijn al veel burgerinitiatieven, uiteenlopend van het planten van bloembollen tot het op de schop nemen van Park Hofrust.

Wat kan het groenloket betekenen. “We adviseren over de soort van beplanting, helpen bij de uitvoering als er bijvoorbeeld struiken weggehaald moeten worden, kunnen ook vrijwilligers oproepen en niet geheel onbelangrijk, we weten welke subsidiemogelijkheden er zijn”.

Voor geveltuintjes en boomspiegels, dat is het stuk grond rond de stam van een boom hoef je geen goedkeuring te vragen als je je aan een aantal richtlijnen houdt.

Voor grotere stukken groen die je wil gaan beheren, wordt met de gemeente een beheerovereenkomst gesloten. Ook kan de gemeente helpen door de initiatiefnemers in contact te brengen met de grondeigenaar. En als je bomen wilt aanplanten en beheren beoordeelt de gemeente of de locatie hiervoor geschikt is.

Heb je een idee waarvoor geld nodig is? Neem dan contact op met het Groenloket.  Je idee moet groen in de buurt verbeteren en je idee moet met meer mensen worden uitgevoerd.

Meer informatie vindt u op www.rijswijk.nl/groenloket of neem contact op met Esmeralda van Tuinen, telefoon 06-51758314, email: evtuinen@rijswijk.nl.