Snelle actie nodig om tij te keren voor museum

De financiën van Museum Rijswijk staan sinds 2016 in het rood. De ambities na de uitbreiding van het museum zijn niet waar gemaakt. Snelle actie is geboden. De organisatie moet professioneler worden door het aantrekken van een interim-directeur die zich bezighoudt met de exploitatie. Ook de sterkere positie van het museum in de gemeenschap en de vergroting van de museum activiteiten zijn een noodzaak. De gemeente heeft hierover overlegd met het museumbestuur. “Met elkaar is geconcludeerd dat de continuïteit van het museum niet acuut in gevaar is. De urgentie zit in het starten met het veranderingsproces,” aldus het college van B&W.