Sluitende begroting voor Gemeente Rijswijk

Het Rijswijkse college is er weer in geslaagd om een sluitende meerjarenbegroting op te stellen. Hierdoor is de financiële positie verstevigd zodat het nieuwe college in 2018 voldoende ruimte heeft om verder te bouwen aan de stad.

2016 is goed afgesloten met meer dan een miljoen euro op de bankrekening en de verwachting is dat dit komend jaar ook het geval zal zijn.

Wethouder financiën Nicole Dierdorp: “Er is hard gewerkt om de ambities uit het collegewerkprogramma En Garde! waar te maken. We hebben zowel veel geïnvesteerd in de stad als gezorgd dat ons huishoudboekje op orde is. Rijswijk staat er goed voor en daar kan iedereen van meeprofiteren.

Een aantal zaken uit de begroting:

  • De OZB blijft gelijk en de woonlasten in Rijswijk behoren hiermee tot de laagste in de regio.
  • Herinrichting Bogaardplein, Plaspoelpolder en Wilhemlminapark krijgt verder vorm.
  • Generaal Spoorlaan en de Karel Doormanlaan krijgen een nieuwe inrichting.
  • Het kabelnetwerk van de openbare verlichting wordt gerenoveerd.
  • De gratis fietsenstalling bij de Bogaard blijft.
  • RijswijkBuiten krijgt een tweede school.
  • Het armoedebeleid met extra aandacht voor kinderen wordt voortgezet.
  • Er komen meer kansen voor banen voor (oudere) werkzoekenden.

 

Wethouder Dierdorp vervolgt: “Deze zaken gaan we volgend jaar sowieso uitvoeren. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart is het uiteraard aan een nieuw college en gemeenteraad om te bepalen waar nog meer investeringen mogelijk zijn.

Wij hebben in ieder geval een solide basis gelegd voor onze opvolgers.

Met een begroting die op orde is en voldoende financiële ruimte, waarmee het volgende college verder kan bouwen aan Rijswijk. Daar mogen we trots op zijn.”

Het begrotingsdebat start op dinsdag 7 november om 20.00 uur. Op donderdag 9 november 2018 wordt het debat om 20:00 uur vervolgd met de 2e termijn met afsluitend de stemming.