Sloop woningen Idenburglaan gaat mogelijk niet door

Raadsleden hebben in de forumvergadering op dinsdagavond ervoor gepleit om de haalbaarheid van alle alternatieven voor sloop van woningen in de Idenburglaan te onderzoeken. En dat terwijl het plan voor sloop bijna gereed is. Een succesje voor de bewoners die zich schouder aan schouder al sinds jaren verzetten tegen sloop.

Kees de Heij van Stichting Bewonersbelangen Te Werve sprak tijdens het spreekrecht zijn ongenoegen uit over communicatiewijze van woningcorporatie Vidomes. Vidomes wil de woningen aan de Idenburglaan slopen en nieuwe woningen terugbouwen. Bewoners voelen zich gedwongen in te stemmen met de plannen. Zij willen dat de woningen worden gerenoveerd en niet gesloopt. Alle partijen gaven aan dat de wethouder Vidomes moet aanspreken op haar manier van communiceren. Deze moet open en transparant zijn. Wethouder Van der Meij zegde toe dit punt over te zullen brengen. Het plan voor de sloop van de woningen is bijna gereed.  Bewoners krijgen dan de mogelijkheid om hun bezwaren naar voren te brengen.

Braam (BVR) en Besteman (CDA) roemde de sociale cohesie van de wijk. “Dit willen wij eigenlijk in iedere wijk zien” stelde Besteman.  Daarom werd gepleit voor een haalbaarheidstudie waarin alle alternatieven naast elkaar worden bekeken. Wethouder Van der Meij stelde dat nieuwbouw beter is voor de langere termijn.  Het sociaal plan biedt echter goede garanties voor terugkeer van de bewoners na oplevering van de nieuwbouw.