Schaapscheerdag in Wilhelminapark

Ook dit jaar worden weer schapen ingezet in het Elsenburgerbos en het Wilhelminapark om het gras kort te houden en de berenklauw, voor de schapen een delicatesse, te eten . Op woensdag 5 juli om 14.00 uur is schaapscheerdag bij de Smeltkroes aan de  Tubasingel. Wethouders Marloes Borsboom, Ronald van der Meij en de gemeentesecretaris Mariël Middendorp zijn daar ook bij.