Samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor realisatie Kindcentrum Steenvoorde

Als het aan de gemeente Rijswijk en het schoolbestuur van de Brede School Steenvoorde ligt komt er aan de Dr. Poelslaan een nieuw Kindcentrum. Om dat voornemen kracht bij te zetten ondertekenden de gemeente Rijswijk en het schoolbestuur op 9 maart een samenwerkingsovereenkomst. Daarin spreken ze af zich samen in te zetten voor de voorbereiding en realisatie van het nieuwe Kindcentrum Steenvoorde.

Steenvoordeschool
In 2019 was er brand in de dependance van Brede School Steenvoorde aan de P. van Vlietlaan. Toen de lokalen als gevolg van de brand vervangen moesten worden, sprak het schoolbestuur de wens uit om deze lokalen te herbouwen bij de al bestaande hoofdlocatie aan de Dr. Poelslaan. Daarom is er besloten om de bestaande school een termijn eerder dan gepland te slopen en te starten met een nieuw gebouw.

Nieuw duurzaam Kindcentrum
In het nieuwe gebouw komt een basisschool van Stichting Librijn en een locatie van Kinderopvang Morgen. Het afgelopen jaar hebben de gemeente, het bestuur van de school en de kinderopvang plannen gemaakt voor de inrichting van de binnen- en buitenruimte van de tijdelijke school en het nieuw te bouwen Kindcentrum. Daarnaast wordt er onder andere extra geïnvesteerd in sport, doordat de plannen voor een gymzaal in het gebouw zijn uitgebreid naar een sportzaal. Zo komen er in het gebouw extra trainingsfaciliteiten voor diverse Rijswijkse sportverenigingen. Ook is er een nieuwe naam bedacht: ‘Kindcentrum Steenvoorde’.

Blij met samenwerking
Wethouder Larissa Bentvelzen van Onderwijs is blij met de samenwerking: “De druk op scholen in Rijswijk is hoog. Het is daarom van belang dat we ons voortdurend inspannen voor nieuwe en hernieuwde huisvesting. Met de nieuwe multifunctionele huisvesting van Kinderopvang Morgen is er weer ruimte voor de Rijswijkers van morgen.”

Opening in 2025
Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2023 het tijdelijke schoolgebouw op het terrein van de voormalige dependance aan de P. van Vlietlaan geplaatst. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen ook tijdens sloop- en bouwwerkzaamheden in het nieuwe schooljaar 2023-2024 naar school kunnen. Het tijdelijke schoolgebouw blijft ongeveer twee jaar in gebruik totdat de bouw van het nieuwe Kindcentrum naar verwachting in 2025 klaar is.