Ruim € 750.000 voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen in 2019

Inwoners van Rijswijk die leven op bijstandsniveau kunnen ook volgend jaar een vrijstelling krijgen van de gemeentelijke belastingen. De gemeente Rijswijk heeft ook in de begroting voor 2019 de mogelijkheid opgenomen. We hebben het dan over de Onroerendezaakbelastingen, Afvalstoffenheffing, Rioolheffing en Hondenbelasting voor de eerste hond.

Leven op 100% bijstandsnorm
Als een belastingplichtige niet in staat is een belastingaanslag te betalen, kan gehele of gedeeltelijke kwijtschelding worden verleend. De gemeente Rijswijk hanteert de zogeheten 100% bijstandsnorm, dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen op of onder het bijstandsniveau recht hebben op kwijtschelding. Wanneer iemand een hoger inkomen heeft of vermogen bezit, betekent dit dat er betalingscapaciteit aanwezig is waaruit de belastingaanslag kan worden voldaan.

Voor kwijtschelding is ruim € 750.000 beschikbaar
Voor 2019 is het bedrag aan te verlenen kwijtschelding per belastingsoort begroot op: Afvalstoffenheffing € 578.270 Rioolheffing € 172.000 Hondenbelasting € 11.250 OZB € 2.500.