Ronald van der Meij: ‘Pas op de plaats coalitievorming’

“Ik doe echter een dringend beroep op de fractie van GroenLinks om samen op inhoud met de fractie van Beter voor Rijswijk aan een eerste proeve van een coalitieakkoord te schrijven”, aldus een verklaring van Ronald van der Meij, demissonair wethouder en lijsttrekker van Gemeente Belangen Rijswijk Afgelopen donderdag heeft verkenner Van der Tak aan de fractie van GroenLinks Rijswijk geadviseerd om de volgende fase van programmatische onderhandelingen en formatie in te gaan met D66 Rijswijk, VVD Rijswijk en Wij.

Van der Meij: “Laat de grootste partijen van onze gemeenteraad nu eens inzichtelijk maken waar de verschillen liggen en waarom deze niet overbrugbaar kunnen zijn. Voorkom een ouderwetse coalitie-oppositie strijd voor de komende 4 jaar tussen de grootste partijen in onze gemeenteraad die op persoonlijk niveau kan leiden tot politieke afrekeningen en stokkende besluitvorming.”

Hij gaat verder: “Ik heb moeten constateren dat BVR in de afgelopen bestuursperiode als grootste partij op een uiterst constructieve wijze heeft bijgedragen aan belangrijke besluiten ondanks dat er geen coalitiemeerderheid was. Neem de Stadsvisie van onder andere portefeuillehouder Borsboom (GroenLinks) waar haar eigen fractie tegenstemde maar dankzij BVR toch kon rekenen op brede steun. Of het Huis van de Stad, waar ik zelf de eerste portefeuillehouder van ben, die ondanks dat er geen coalitiemeerderheid meer was in december 2017 eveneens kon rekenen op de steun van BVR. Hiermee bewijst de partij voor mij bestuurlijke verantwoordelijkheid te willen dragen”.

“Ik snap dat sommige partijen in de gemeenteraad wellicht moeite hebben met de kijk van (sommige) BVR-leden op onze samenleving en de bijbehorende “tone of voice”. Maar het moet volgens mij op het niveau van de gemeentepolitiek in eerste instantie gaan om met elkaar de goede inhoudelijke oplossingen te vinden voor de vele vraagstukken die in Rijswijk spelen. De wereld willen verbeteren, is een mooie bijvangst maar is niet de eerste opdracht voor ons als lokale volksvertegenwoordiger,” zo besluit Ronald van der Meij.