Rijswijkse kinderen mogen niet meer stoepkrijten

Het zal binnenkort afgelopen zijn met kinderen in Rijswijk, die met krijt tekeningen of een hinkelbaan maken op de stoep. D’66 in de Rijswijkse gemeenteraad wilde dinsdagavond dit artikel in de APV aanpassen om de strafbaarheid hiervan eruit te halen. Echter, dit amendement haalde geen meerderheid! In het bewuste artikel 2.42.2b staat dat het verboden is: ‘met kalk, krijt of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen’. D’66 Rijswijk wilde ‘krijt’ en ‘kleur’ schrappen. Tijdens een stemming in de gemeenteraad werd dit voorstel met 21 tegen 7 stemmen verworpen.