Rijswijkse AZC: Komt de discussie voor open houden te vroeg?

Op 1 november 2021 staat de sluiting van het Rijswijkse AZC gepland. Dit werd in 2019 besloten tijdens een raadsvergadering. De discussie is deze week op gang gekomen of we de sluiting moeten laten doorgaan of dat het enige asielzoekerscentrum in de Haagse regio open moet blijven voor Afghaanse vluchtelingen na een oproep van de Commissaris van de Koning. Een discussie waarvan we niet weten of hij zinvol is op dit moment, aangezien het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) nog geen verzoek heeft ingediend om het AZC open te houden. Daarnaast is ook niet bekend hoeveel huur het COA zou willen betalen als het aan de orde is en hoeveel het Rijk wil bijdragen. Ook rijst de vraag of met de ontwikkeling van de Plaspoelpolder een AZC op die plek wenselijk blijft.

GroenLinks roept op tot openhouden AZC
De fractie van GroenLinks Rijswijk riep deze week op tot het openhouden van de AZC locatie. Romke Jan de Vries: “De locatie zou vanaf 2023 worden gebruikt voor werkzaamheden aan de verbreding van de A4. Dat project is echter vertraagd. Het terrein zal dus voorlopig nog leeg staan. Terwijl de nood van de vluchtelingen groot is. Laten we daarom de opvanglocatie aan de Lange Kleiweg langer open houden.” Naar alle waarschijnlijkheid zal de partij dinsdag tijdens de raadsvergadering met een verzoek (motie) komen om het open te houden. Desgevraagd kon GroenLinks nog niet bevestigen dat andere partijen het verzoek mede gaan indienen.

Discussie voorbarig?
Wij hebben alle fracties zelf gevraagd wat hun standpunt is in deze kwestie. Omdat er vanuit het COA geen verzoek is binnengekomen vindt de VVD de discussie voorbarig. Coen Sleddering: “Ook het COA gaat kennelijk uit van afspraak is afspraak. De gemeente Rijswijk heeft met vijf jaar AZC een grote bijdrage geleverd aan de opvang in deze regio van vluchtelingen. Mocht het COA alsnog met een verzoek komen, wat ik niet verwacht, dan zal de VVD een definitief standpunt in nemen.”

PvdA en D66 steunen verzoek tot openhouden
PvdA Rijswijk liet aan Rijswijk.tv weten dat ze de wens van de landelijke overheid om het AZC open houden zullen steunen. Wil van Nunen: “We hebben de voorziening al en de druk op opvang van vluchtelingen is door actuele situatie alleen maar toegenomen.” Ook Constantijn Dolmans van D66 liet weten dat zij een verzoek zullen steunen: “Als de nood er is en we kunnen het AZC openhouden en er komt een verzoek dan moeten we er positief tegenover staan.”

Dilemma en discussie in de raad
De fractie van Wij. wacht eerst het voorstel van het college met alle voors en tegens af voordat een beslissing genomen wordt. Ook Gemeentebelangen Rijswijk heeft nog geen keuze gemaakt. Zij wachten de discussie in de raad af. Ronald van der Meij zegt wel met een dilemma te zitten: “Het probleem is dat wij in Nederland een niet meer werkend immigratiesysteem hebben en het huisvesten van statushouders uit AZC’s op zijn beloop laten. In 2015 zijn allerlei toezeggingen gedaan om gezamenlijk vanuit de regio en de provincie het immigratie-en huisvestingsvraagstuk aan de kaak te stellen. Hier is niets mee gedaan en dat steekt mij. Aan de andere kant hebben we de ruimte en is het potentie voor extra huuropbrengsten en kunnen we de maatschappelijke druk op huisvesting van asielzoekers verkleinen.”

“Genoeg is genoeg en afspraak is afspraak”
Beter voor Rijswijk en RijswijksBelang geven aan dat ze tegen het openhouden van het AZC zijn. Ed Braam van Beter voor Rijswijk: “De coalitie heeft dit zo besloten. Mensen in Afghanistan lopen op dit moment nauwelijks gevaar. En hulp in eigen regio is beschikbaar. Reis door vele veilige landen dient een ander doel. Op zoek naar financieel geluk. Ger Kruger voegt hier aan toe: “Rijswijk heeft de afgelopen jaren een flinke bijdrage geleverd aan de opvang van asielzoekers. Mooi moment om het stokje over te dragen aan andere gemeenten die tot nu toe niets hebben bijgedragen. Vanuit Haagse partijen wordt al gevraagd om de opvang te realiseren in bijvoorbeeld leegstaande ziekenhuizen.” Marc Weterings sluit zich aan bij de woorden van Kruger: “Rijswijk is 5 jaar humaan geweest. Het wordt tijd dat andere landen of gemeentes zich nu gaan hard maken voor het opvangen van vluchtelingen. Daarnaast waren wij al voor sluiting van het AZC in 2019 vanwege de forse toename van gewelddadige incidenten.”

Debat in de raad
Het voorstel van GroenLinks zal mogelijk een pittig debat tot gevolg hebben in de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 14 september. Als de standpunten van de partijen dinsdag onveranderd blijven komt het debat te vroeg. Na een officieel verzoek van het COA zal het debat dan nog een keer moeten plaatsvinden om tot een definitieve keuze te komen.