RijswijksBelang pleit voor toezicht camera’s

“Rijswijk heeft steeds vaker te maken met verpaupering door illegaal dumpen van vuil, waardoor er ook zwerfvuil ontstaat”, zegt Marc Weterings van RijswijkBelang. Hij overweegt cameratoezicht aan te vragen bij de gemeente Rijswijk maar wil het plan eerst polsen bij de Rijswijkers.

Inzet van camera’s staat niet op zichzelf
Weterings: “Minder vergaande maatregelen zijn niet voldoende om de openbare orde te handhaven. Gemeenten mogen camera’s op openbare plaatsen hangen om de openbare orde te handhaven. De inzet van camera’s staat voor ons niet op zichzelf, maar gebeurt in combinatie met andere maatregelen. Zoals betere straatverlichting en toezicht op straat. De gemeente moet inwoners ook informeren over het cameratoezicht, bijvoorbeeld met bordjes”.

Cameratoezicht voor veiligheid burger
De gemeente mag de camerabeelden niet langer dan 4 weken bewaren. Behalve als er concrete vermoedens zijn dat er strafbare feiten op de camerabeelden staan. Dan mogen de beelden worden gebruikt om die strafbare feiten op te sporen. De gemeente moet een data protection impact assessment (DPIA) uitvoeren. “Veiligheid, is ook een argument voort cameratoezicht”, aldus Marc Weterings.