Rijswijks geld voor Haagse sociale woningbouw

Woningcorporatie Rijswijk Wonen gaat jaarlijks 250 tot 500 sociale woningen in Den Haag te bouwen. De Rijswijkse PvdA-fractie, bij monde van Jos Bolte stelt dat dit geld “daarmee niet langer inzetbaar is in de gemeente Rijswijk”.  De Rijswijkse PvdA betreurt het dat de grootste lokale woningbouwcorporatie met haar wortels in de lokale gemeenschap heeft moeten besluiten haar geld elders te investeren.

De Rijswijkse PvdA vraagt zich af hoeveel nieuwe sociale huurwoningen Rijswijk Wonen de komende vijf jaren in de gemeente Rijswijk zal ontwikkelen.  “We willen meer betaalbare woningen bouwen, zodat Rijswijkers niet aangewezen zijn op een sociale huurwoning elders”. Tenslotte vraagt ze zich af wat het voor Rijswijk Wonen zo aantrekkelijk maakt om in Den Haag fors te investeren in plaats van in Rijswijk.