Rijswijks Belang presenteert 20 punten plan

Het Rijswijks Belang, de politieke beweging van Marc Weterings hield vanavond een informatiebijeenkomst in Bally’s. Zo’n veertig belangstellenden waren gekomen om te luisterden naar het ’20 puntenplan’, waarmee Rijswijks Belang in maart 2018 mee wil doen met de gemeenteraadsverkiezingen.

Om er een paar punten te noemen. Ze willen dat er een ouderenloket komt in het stadhuis, waar senioren centraal met alle hun vragen naartoe kunnen. Ook veiligheid voor de bewoners staat hoog genoteerd. Ze willen gratis voor alle bewoners een spionnetje in de deur, zodat men ziet als er een vreemde voor de deur staat, ook willen ze handhavers in de wijken, die letten op hondenpoep, fout parkeren en afval naast de containers.

Over het parkeren zijn ze voor één – goedkopere – vergunning die geldt voor heel Rijswijk. Tenslotte de jongeren van Rijswijk, in de leeftijd van 12 tot 16. Te groot voor de speeltuin en te jong om uit te gaan. “Wij willen samen met Welzijn Rijswijk, de bibliotheek, maar ook met buurthuizen, Buvelio en de Eekhoorn bij toerbeurt avonden organiseren met darten , tafelvoetbal, kaarten en filmen. In de middag willen we graag een huiswerkclub”, aldus Marc Weterings.